روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی خبر داد:
معرفی مدیر حسابرسی امور مالیاتی شهرستان ساوه

با حکم مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی مدیر حسابرسی مالیاتی شهرستان ساوه منصوب شد.
در جلسه ای با حضور فرماندار شهرستان ساوه و مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی، جناب آقای مجید سعیدی به عنوان مدیر حسابرسی مالیاتی شهرستان ساوه معرفی گردید.
سعیدی پیش از این رئیس امور مالیاتی و سرپرست مدیریت حسابرسی شهرستان ساوه بود که امروز با اهدا حکم توسط فرماندار شهرستان ساوه به عنوان مدیر حسابرسی این شهرستان معرفی گردید.

تاریخ خبر: 1399/12/09
کلمات کلیدی: