با حضور در مرکز سامانه الکترونیکی ملاقات عمومی(سامد)
ملاقات الکترونیکی مدیر کل امور مالیاتی مازندران از سامانه سامد با مردم

جناب آقای حمزه‌ای مدیر کل امور مالیاتی مازندران. به گزارش واحد خبر روابط عمومی، با عنایت به تاکید مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور مبنی برانجام ملاقات الکترونیکی مدیران با مردم، آقای حمزه‌ای مدیر کل امور مالیاتی مازندران با حضور در مرکز استقرار سامانه سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت) به صورت برخط، ضمن گفت و گو با مردم پاسخگوی سوالات آنان پیرامون مسائل و مشکلات مالیاتی بود.
گفتنی است در جریان این ارتباط تلفنی برخی از مودیان مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی این سازمان در راستای رسیدگی، مطالبه و وصول همچنین جرائم و اجراییات احکام مالیاتی پرسش‌هایی را داشتند که با راهنمایی ایشان و دستور به ادارات مالیاتی شهرستان‌ها بصورت فوری مورد پیگیری قرار گرفت.

تاریخ خبر: 1399/02/17
کلمات کلیدی: