مدیر کل امور مالیاتی مازندران تأکید کرد:
رعایت عدالت مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی مازندران بر ضرورت رعایت عدالت مالیاتی،مبارزه جدی با فرار مالیاتی و ارتقای سلامت نظام اداری تأکید کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حمزه ای، مدیرکل امور مالیاتی مازندران، درنشستی با حضور معاونین، و جمعی از مسئولین اداره کل امور مالیاتی استان با تاکید بر تلاش مضاعف جهت تأمین وصولی و درآمد های مالیاتی استان، خاطر نشان کرد: درآمدهای مالیاتی استان با تلاش همکاران و تعامل مودیان تحقق می یابد.
وی با اشاره به اینکه همه باید تلاش کنند تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود، گفت: کشف منابع جدید، پیگیری جدی تر و برداشت بموقع اطلاعات مودیان از سیستم یکپارچه مالیاتی در این مسیر کمک بسزائی به ما خواهد کرد.
وی در پایان بر پیگیری و وصول معوقات، قطعیت پرونده های مهم، تعیین تکلیف پرونده های مطرح شده در هیئت های حل اختلاف که منجر به صدور قرار رسیدگی مجدد شده است تأکید کرد و گفت : پرونده های ارزش افزوده و تمامی پرونده هایی که اظهارنامه مالیاتی ارائه داده و ارائه نداده اند نیز باید در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.


تاریخ خبر: 1397/07/23
کلمات کلیدی: مازندران