سرپرست امور مالیاتی سیستان وبلوچستان:
مالیات منبع مهم درآمدی دولت است

سرپرست اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان گفت: در آمدهای مالیاتی اکنون منبع مهمی برای دولت است تا از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کاسته شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران،ربیعی، سرپرست اداره کل مالیاتی سیستان و بلوچستان در دیدار با استاندار اظهار داشت: برنامه های راهبردی این اداره کل تحقق درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی است که با رعایت حقوق مردم و تکریم مودیان امکان پذیر خواهد شد.
وی افزود: لازم است همه مسئولان و دست اندرکاران تلاش نمایند تا درآمدهای مالیاتی در استان محقق شود و عوارض ناشی از آن در اختیار شهرداریها ، فرمانداریها و عشایرنشینان قرار گیرد تا صرف بهبود وضعیت عمرانی منطقه شود.
ربیعی خاطر نشان کرد: مبالغ واریزی از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریهای استان از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ( مهرماه 1387) حدود 263 میلیارد تومان است که حدود 4 میلیارد و دویست میلیون تومان نیز به فرمانداریها و دهیاریها پرداخت شده تا صرف عمران و آبادانی روستاها و مناطق عشایر نشین استان شود و چنانچه شهروندان استان مالیاتهای خود را به موقع پرداخت نمایند قطعا شهرداریها هم به تعهدات خود نسبت به مردم عمل خواهند نمود.


تاریخ خبر: 1396/11/01
کلمات کلیدی: مالیات سیستان و بلوچستان  مکانیزاسیون