مالیات، نبض اقتصاد کشور
مالیات اهمیت ویژه ای برای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت ها دارد و به عنوان یکی از منابع درآمد اصلی دولت ها و راهی برای بهبود سطح زندگی مردم در اکثر کشورهای جهان محسوب می شود.
نظام مالیاتی با توجه به کارکردهای خود نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصاد کشور دارد و نبض اقتصاد کشور محسوب می شود، زیرا مالیات‏ها از پایدارترین و با ثبات‏ترین منابع درآمدی دولت‏ها هستند و پرداخت مالیات از مهمترین عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب می‏شود و موجب رونق اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی، افزایش خدمات، عمران و آبادانی کشور می‏شود. از این رو ارتقای روز افزون نظام مالیاتی و همگام ساختن آن با دانش روز; نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشور دارد.
بدین ترتیب دولت‌ها با استفاده از ابزار دریافت انواع مالیات‌ها از افراد حقیقی و حقوقی کشور، درآمد لازم برای امنیت، بهداشت، آموزش، ایجاد زیرساخت‌ و بستر فعالیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و... کشور را تأمین می‌کنند. همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور می‌شود. به این ترتیب با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می‌شود.
بر این اساس، برنامه‏ریزی برای وصول کامل مالیات و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی که در بیشتر موارد ناپایدار می‏باشد از اساسی ترین محورهای برنامه‏ریزی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. با توجه به نقش مهم درآمدهای مالیاتی در توسعه و پیشبرد اهداف دولت، نظام مالیاتی همواره کوشیده است با اجرای قوانین مطلوب مالیاتی و رفع موانع، مشکلات پیش رو را با اتخاذ تدابیر مناسب برطرف سازد.
از آن جا که سرمایه‏گذاری به عنوان عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور از اهمیت به سزایی برخوردار است و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، سیاست‏های مالی و مالیاتی می‏تواند در بهبود افزایش سرمایه‏گذاری تاثیر بسزایی داشته باشد که در قانون مالیات‏های مستقیم تمهیدات و تشویق‏هایی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است و فراهم آوردن شرایط عادلانه و غیرتبعیض آمیز در صحنه های اقتصادی، یقینا موجب فراهم آمدن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی ، ایجاد شرایط رقابتی و سالم در نظام اقتصادی کشور ، سلامت و شفافیت فعالیت های مالی بنگاه های اقتصادی می شود و یکی از جدی ترین موانع در سرمایه گذاری ها برطرف می شود.
با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی، رابطه مستقیمی با بودجه دولت دارد، نقش مهم و سازنده ای در اقتصاد کشور و برقراری عدالت و توسعه رفاه اجتماعی در جامعه ایفاء می کند و با رشد آن، شاهد توسعه و عمران هرچه بیشتر و رفاه اجتماعی کشورخواهیم بود.


تاریخ یادداشت: 1396/09/25
کلمات کلیدی: مالیات