سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی: قانون مالیاتهای مستقیم حامی بخش تولید، بهبود فضای کسب و کار و اشتغال
نشست مدیران مالیاتی
دومین جلسه بررسی عملکرد واحدهای مالیاتی و تبیین اهداف و برنامه های سازمان در اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی در سال جاری، با حضور سرپرست اداره کل، معاونین حسابرسی مالیاتی و سایر همکاران ادارات امور مالیاتی استان، در محل سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.
در این جلسه آقای پاک گهر سرپرست اداره کل، ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد و اقدامات کلیه همکاران در سال گذشته، به بررسی عملکرد واحدهای مالیاتی اداره کل در سال جاری پرداخت و گفت: با توجه به اهمیت و نقش سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل امور مالیاتی در تحقق اقتصاد مقاومتی، کلیه همکاران محترم بایستی ضمن ارائه بهترین خدمات و رسیدگی به مودیان و مراجعین محترم و تکریم مناسب این عزیزان، اهداف و برنامه های سازمان متبوع را محقق سازند.
ایشان ادامه داد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال و همچنین ظرفیتهای قابل توجه پیش بینی شده در قانون مالیاتهای مستقیم در زمینه ارائه مشوقهای مالیاتی به بخش تولید، بهبود فضای کسب و کار و حمایت از اشتغال، کلیه واحدهای مالیاتی تا حدممکن و در چارچوب مقررات و اختیارات، حداکثر راهنمایی، مساعدت و همکاری لازم را در چارچوب مقررات با کلیه فعالان اقتصادی جهت رفع مسائل و مشکلات ایشان خصوصا در بخش تولید و اشتغال به عمل آورند تا در این استان شاهد رشد چشمگیر اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی باشیم.

تاریخ خبر: 1396/03/07
کلمات کلیدی: اقتصاد مقاومتی