مدیر کل امور مالیاتی استان سیستان وبلوچستان:
مالیات هزینه ای است برای عمران و آبادانی کشور

مدیر کل امور مالیاتی استان سیستان وبلوچستان گفت:مالیات هزینه ای است که مردم برای عمران و آبادانی کشور خود می پردازند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حجی رضا قلاسی،مدیر کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: اصلاح ساختار اقتصادی کشور یکی از اهداف اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و در راستای تحقق این هدف و درچهارچوب همین برنامه ها دولت همواره درصدد اصلاح نظام مالیاتی کشور بوده است.
وی عنوان کرد: قانون مالیات برارزش افزوده با هدف ایجاد شفافیت های اقتصادی،جلوگیری از اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی،تامین درآمدهای مالیاتی و اختصاص درصدی از این درآمد به شهرداری ها و دهیاری ها به مرحله اجرا رسید.
قلاسی بالاخانه با اشاره به اهمیت مالیات بر ارزش افزوده بیان داشت: مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که مردم در راستای بهره وری از امکانات و منابع کشورآن را پرداخت می کنند و در واقع مالیات نوعی درآمد پاک برای دولت به حساب می آید.
وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده تامین کننده بخش اعظم درآمدهای شهرداری است، تصریح کرد: بخش قابل توجه از منابع مالی برای ارائه خدمات رفاهی در شهرها، تامین بودجه شهرداری به منظور توسعه شهری و ارایه خدمات زیر بنایی ،هزینه های حمل ونقل عمومی و ایجاد یا نگهداری فضای سبز از محل مالیات بر ارزش افزوده است .
قلاسی خاطر نشان کرد: تخصیص عوارض ارزش افزوده به شهرداری ها باعث ایجاد و بهبود زیرساخت های رفاهی و اجتماعی در هر شهر برای شهروندان می شود و کمیت و کیفیت این امکانات بستگی به عزم و اراده شهروندان برای پرداخت مالیات دارد.
مدیر کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان در خاتمه گفت: چنانچه مودیان به موقع نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند، این پرداخت ها به سرعت برای هزینه های جاری و عمرانی توسط شهرداری ها هزینه می شود که این هزینه ها برای رفاه حال همشهریان و حتی سرمایه گذاری مناسب اجتماعی برای نسل های آینده تلقی می شود.


تاریخ خبر: 1395/12/18
کلمات کلیدی: مالیات سیستان و بلوچستان آبادانی کشور