فرهنگ سازی مالیاتی و اهمیت آن
چاپ مطلب

مالیات از منابع مهم درآمد دولت به شمار می رود و ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه های گوناگون می شود. در این میان توسعه فرهنگی به عنوان یکی از ابعاد مهم توسعه یک کشور همواره از اهمیتی اساسی برخوردار بوده است.
بسیاری از مسئولان و صاحب نظران اقتصادی کشور معتقدند که بهبود نظام مالیاتی بدون توجه به سیاست های مبتنی بر ارتقای فرهنگ مالیاتی محقق نمی شود. به عبارتی دستیابی به اقتصادی سالم و متکی بر منابع درون زا و بهره گیری موثر از منابع ثروت ملی بخشی از شاخصه های موثر در توسعه و پویایی نظام های اقتصادی به شمار می روند و در این میان بهره گیری موثر از عنصر فرهنگ شاخصه ای است که توسعه اقتصادی بدون آن امکان پذیر نیست.طی سال های اخیر فرهنگ مالیاتی به عنوان ابزار سنجش مشارکت در پرداخت مالیات افراد جامعه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و به همین جهت ارتقای فرهنگ مالیاتی به عنوان پیش شرط و اولین گام برای اقناع افکار عمومی در خصوص نقش مالیات در ارتقای سطح زندگی مردم و اخذ مالیات از آحاد مردم قلمداد شده است. در همین رابطه راهکار های متعدد نیز برای ارتقای فرهگ مالیاتی همچون آموزش، تبلیغات و تشویق به سرمایه گذاری شناسایی و اقدامات منسجمی به مرحله عمل رسیده است. مقوله فرهنگ مالیاتی خود وابسته به وضعیت فرهنگ اجتماعی و سطح امکانات رفاهی مردم جامعه بوده و رشد این امکانات و افزایش سطح رفاه خانواده ها به ارتقای فرهنگ مالیاتی و افزایش سطح آگاهی مردم از فواید مالیات و به تبع آن رضایت مندی از سیستم مالیاتی است. توجه به پیامد سیاست ها بر توزیع عادلانه درآمد جامعه لازمه موفقیت دولت ها در جهت رشد و اعتلای ساختار اقتصادی و امکانات رفاهی کشور و در نتیجه افزایش میزان رضایت مندی مردم است.اگر شکاف طبقاتی عمیق تر باشد ارزش های جامعه بیشتر به سوی مادیات رفته و ثروت اندوزی به عنوان هدف متعالی استفاده از هر وسیله را توجیه و در نتیجه فضای جامعه را آکنده از بی عدالتی و تبعیض خواهد کرد.بر همین اساس اعتنا به مقوله ی مالیات و برنامه ریزی برای فرهنگ سازی مالیات اهمیت خود را بیش از پیش نشان می دهد. اگر فرهنگ سازی مالیاتی در جامعه نهادینه شود و اعتقاد راسخی در خصوص مشارکت در پرداخت مالیات در بطن جامعه شکل بگیرد می توانیم به شکوفایی اقتصادی و باروری پروژه ها و طرح هایی که در مسیر ایجاد امکانات رفاهی مردم تهیه شده امیدوار باشیم. همچنین با ضرورت فرهنگ سازی و آموزش آن در مقاطع آموزشی پایه در کودکان و نوجوانان می توان به دانش آموزان این نکته را یاد آور شد که درآمدهای مالیاتی یک منبع مهم و بی بدیل می باشد که این منبع صرف آبادانی و خدمت رسانی به شهروندان می گرد.


تاریخ یادداشت: 1400/03/26
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی