فرهنگ مالیاتی
چاپ مطلب

فرهنگ فارسی معین واژه «فرهنگ» را مرکب از دو واژه«فر» و «هنگ» به معنای ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم تعریف کرده‌است. بخشی از فرهنگ را سنت‌ها و مراسم می‌سازند. به سخن دیگر، آیین‌ها و سنت‌ها اعمالی تکراری پیرامون فرهنگ‌اند. همین فرهنگ است که مرزهای یک جامعه و باورهای مردمان آن را مشخص می‌کند و هویت آنان را شکل می‌دهد و می‌سازد. مالیات مهمترین منبع درآمد دولت پس از درآمدهای نفتی محسوب می شود. تنها بوسیله پرداخت مالیات منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور حفاظت می شود. به این ترتیب ارتقای فرهنگ مالیاتی به عنوان یکی از اولویت های اساسی نظام اقتصادی به شمار می رود. در همین راستا جلب همکاری و تعامل مردم جامعه درگروی وجود فرهنگ مالیاتی است. فرهنگ مالیاتی باورها و طرز تلقی مردم یک کشور را درخصوص درباره مقوله پرداخت مالیات و اهمیت پرداخت آن را دربرمی گیرد. این امر بر همگان کاملا آشکار و روشن است که مالیات نقشی اساسی در عمران و آبادانی کشور و توسعه و پیشرفت نظام اقتصادی دارد. در همین راستا فرهنگ مالیاتی امری بسیارمهم است که سبب افزایش درآمدهای مالیاتی و درنتیجه دستیابی به درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان درآمدی غیرپایدار و غیرقابل اتکا می شود. آگاهی مردم از چگونگی مصرف درآمدهای مالیاتی، اعتماد آنها را به نظام مالیاتی را بیشتر می کند. ارتقای رفاه اجتماعی، آموزش و بهداشت وابسته به رشد فرهنگ مالیاتی است. اموری مانند احداث پل‌ها، سدها، راه‌ها، توسعه زیرساخت‌های شهری، توسعه فضاهای تفریحی و دریافت خدمات بهداشتی و درمانی تنها از طریق فرهنگ سازی مالیاتی در جامعه امکان پذیر خواهد بود. توسعه فرهنگی، آنچنان از اهمیت برخوردار است که موضوع فرهنگ سازی مورد توجه اقتصاددانان کشور قرار گرفته است. پرداخت به موقع مالیات، از عوامل اساسی رشد و توسعه جوامع است که این امر حیاتی با فرهنگ سازی مالیاتی ممکن می شود. درک این مهم که درآمدهای مالیاتی موجب ثبات اقتصادی، تخصیص منـابع و توزیـع درآمد می شود، کمک شایانی به نهادینه شدن فرهنگ مالیاتی در جامعه می کند. در این بین عواملی مانند نگرش، ارزش‌های اجتماعی، میزان تحصیلات و آگاهی در شکل گیری فرهنگ مالیاتی نقش بسزایی دارند. چنانچه جامعه دارای فرهنگ مالیاتی بالایی باشد، پرداخت مالیات با رغبت بیشتری انجام می گیرد. نهادینه شدن فرهنگ مالیاتی در جامعه موجب پرداخت به موقع مالیات و درنتیجه امنیت بیشتر، ارائه خدمات، آموزش بهتر، گسترش خدمات بهداشتی، عدالت و درنتیجه توسعه و پیشرفت کشور می شود. نهادینه شدن فرهنگ مالیاتی در جامعه فرایندی دائمی وپویا است که نیازمند همکاری مردم با نظام مالیاتی است .


تاریخ یادداشت: 1400/03/24
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی