دکتر نوری، در جلسه سلامت اداری:
در مبارزه با فساد،جنبه عملی مقابله با آن باید بیشتر مدنظر قرار گیرد
چاپ مطلب

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران، با اشاره به دیدگاههای مقام رهبری در خصوص مبارزه عملی با فساد، تاکید کرد: همواره مبارزه با فساد هزینه ها و دشواری های خود را دارد و ادارات کل باید در مقابله و مواجهه با فساد، ابتدا با نظارت بر تمامی فرآیندها به منظور صیانت از سرمایه های انسانی دقت نظر پیشگیرانه داشته باشیم و جنبه های برخورد عملی با متخلفان را مدنظر قرار دهیم.
جلسه ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد اداره کل مرکز تهران با حضور رئیس و معاون امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیر کل دفتر مرکزی حراست و دادستان انتظامی مالیاتی سازمان، مدیرکل امور مالیاتی مرکز تهران، معاونین و اعضای کمیته مزبور، به منظور بررسی اقدامات صورت گرفته و برنامه ریزی عملی مقابله با فساد در اداره کل یاد شده برگزار شد.
دکترنوری، رویکرد مجموعه امور مالیاتی شهر و استان را در بحث مقابله با فساد عملیاتی دانست و اظهار داشت: پیرو تاکیدات قبلی در جلسات ارتقا سلامت اداری، بایست گردش شغلی ماموران مالیاتی در تمامی منابع را جزء الزامات مدیریتی در نظر گرفت، نیروهای انسانی بر اساس توانایی در محدوده زمانی مشخص بکارگیری شوند، جابجایی ماموران مالیاتی بین ادارات کل تسهیل شود و با شناخت گلوگاه های فساد، قدرت پیشگیرانه مدیران و دفاتر نظارتی را ارتقا دهیم. وی افزود: این مهم و امر خطیر بر عهده زیرمجموعه امور مالیاتی شهر و استان تهران است.
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران در بحث سلامت اداری، تصریح کرد: تنها به تغییرات نیروی انسانی اتکا نکنیم، باید در این زمینه با ارائه راهکارها و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت عملیاتی، تصمیمات قاطعی بگیریم.
ایشان ادامه داد: احتمال فساد یا قطعیت فساد در کجا ها قرار دارد ما باید دنبال این روند باشیم و اولویت ها را تشخیص بدهیم.
وی افزود: در کنار بخش اجرا و بخش عملیاتی برای اجرای مقتدرانه و جدی در بحث ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصرانه اهداف خودمان را در سطوح ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران، دنبال می کنیم.تاریخ خبر: 1399/11/18
کلمات کلیدی: سلامت اداری 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی