دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
عدم ابطال نامه شماره 260/864/ص مورخ 1396/04/13
چاپ مطلب

رای هیات تخصصی دیوان
کلاسه پرونده: 9802266
موضوع: ابطال نامه شماره 260/864/ص مورخ 1396/4/13
تاریخ: چهارشنبه 24 دی 1399
شماره دادنامه: 9909970906011316


هیات تخصصی مالیاتی بانکی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی- معاونت ارزش افزوده به خواسته ابطال نامه شماره 260/864/ص مورخ 1396/4/13به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق
بازگشت به نامه شماره 117/620 مورخه 1396/4/1درخصوص موارد مطروحه به اطلاع می رساند:
به موجب مقررات مواد (19) و (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه مودیان از جمله پیمانکاران مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلفند در قبال عرضه کالا یا ارایه خدمت، صورتحساب یا صورت وضعیت (حسب مورد) با رعایت دستورالعمل اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور صادر و مالیات و عوارض متعلق را در تاریخ تعلق مالیات وفق مقررات ماده (14) قانون فوق الذکر از مأخذ بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب از طرق دیگر معامله (خریداران یا کارفرمایان) وصول نمایند.
بنابراین چنانچه پیمانکاران در پایان هر سال مالی، براساس استاندارد حسابداری شماره (9) اقدام به شناسایی درآمد بر مبنای درصد پیشرفت کار نموده باشند، به موجب مفاد ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلفند مالیات و عوارض متعلق را محاسبه و وفق مقررات ماده (21) قانون یادشده در اظهار نامه دوره مربوط لحاظ و به حسابهای اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. همچنین به موجب مقررات بند (13) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 در صورتی که مبلغ صورتحسابهای صادره (صورت وضعیت) توسط کارفرما تعدیل گردد، مالیات و عوارض متعلقه در دوره مالیاتی ثبت تعدیلات دفاتر پیمانکار (جاری یا دوره آتی حسب مورد) به مأخذ ما به التفاوت ایجاد شده قابل تعدیل خواهد بود.
براین اساس چنانچه صورت وضعیت های ارسالی به موجب صورت وضعیت های تایید شده توسط کارفرما تعدیل گردد، بالطبع مالیات و عوارض دریافتی به میزان تعدیلات انجام نشده قابل کاهش خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
الف- استاندارد شماره 9 برای پیمانی است که برای طراحی، تولید یا ساخت یک دارایی منفرد قابل ملاحظه یا ارائه خدمات منعقد می شود و معمولا در مدت بیش از یک سال بسته به نوع فعالیت مالی انجام می شود.
ب- هیچ کدام از اموری که مقنن در ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکر نموده است برای تعلق مالیات در اینجا محقق نمی باشد تا مطالبه صورت پذیرد.
ج- اینکه در بخشنامه بر اساس درصد پیشرفت کار، تعلق مالیات را ذکر نموده است منطبق با قانون نبوده تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، معمدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره212/31751/د مورخ 1398/07/03به طور خلاصه توضیح داده است که :
1- نامه یاد شده الزام آور نبوده و در پاسخ استعلام شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق می باشد و مشمول ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد.
2- در ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده تاریخ صورتحساب یا ارائه خدمت هر کدام که مقدم باشد به عنوان معیار تعلق مالیات ذکر شده است و مبنای شناسایی درآمد براساس درصد پیشرفت کار در این راستا می باشد.
3- هرگونه تعلیق یا معافیت مالیاتی باید به موجب قانون باشد و ما حصل یک پیمان بلند مدت باید به گونه ای قابل اتکاء بر آورد شود و باید سهم مناسبی از درآمد و هزینه را بر قرار داد شناسایی نمود.
4- قانونگذار ظرفیت جدیدی را در بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 درخصوص قراردادهای پیمانکاری ایجاد نموده است.
5- نامه مورد شکایت منطبق بر ضوابط مقررات بوده و در حیطه صلاحیت و اختیارات سازمان امور مالیاتی و با اتکاء به مقررات مندرج در استاندارد شماره 9 حسابداری است. تقاضای رد شکایت را دارم./6
رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (ب) ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مورد ارائه خدمات، تاریخ تعلق مالیات عبارت است از « تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد » نظر به این که نامه شماره 864/260/ص مورخ 13/04/1396 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مواد (11، 14، 19، 20، 21 و 22) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ترتیبات اجرایی آن بوده، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی
دیوان عدالت اداری

تاریخ خبر: 1399/11/05
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی