دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
عدم ابطال ردیف 8-4 فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره 260/96/169 مورخ 1396/12/23 سازمان امور مالیاتی کشور
چاپ مطلب

ابطال بخشنامهآرای هیات تخصصی دیوان عدالت اداریکلاسه پرونده: هـ ع /9703683
موضوع: عدم ابطال ردیف 8-4 فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره 260/96/169مورخ 1396/12/23 سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ رأی: یکشنبه 1 تیر 1399
شماره دادنامه: 9909970906010150

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ع /9703683 شماره دادنامه : 9909970906010150 تاریخ: 99/3/31
* شـاکــی : آقای بهمن زبر دست
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ردیف 8-4 فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره 260/96/169 مورخ 1396/12/23 سازمان امور مالیاتی کشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ردیف 8-4 فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره 260/96/169مورخ 1396/12/23سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
4-8
شیر
شیر به استثنای انواع شیرهای طعم دار
04029100 فقط شیر

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، معافیت عرضه و واردات « آرد خبازی ، نان ، گوشت ، قند ، شکر ، برنج ، حبوبات و سویا ، شیر ، پنیر ، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان» به طور مطلق اعلام شده و این معافیت مطلق در مواردی از جمله رأی شماره 48 مورخ 1396/1/29هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال ، در فهرست عناوین پیوست بخشنامه مورد اعتراض به معافیت مالیاتی شیر به استثناء انواع شیرهای طعم دارد اشاره شده که تعیین این استثناء برای معافیت مالیاتی شیر ، تجاوز از حکم مقنن و نیز مغایر با رأی شماره 48 مورخ 1396/1/29هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. لذا با عنایت به مغایرت ردیف 8-4 فهرست عناوین فوق با رأی یاد شده هیأت عمومی و با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، درخواست ابطال مقرره مورد اعتراض را دارم.
*در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/16996/د مورخ 1398/4/9 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که :
پیش تر همین خواسته (ابطال ردیف 8-4) از فهرست ضمیمه بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26توسط شاکی مطرح شده که معاون محترم قضایی دیوان به اشتباه با استناد به دادنامه شماره 48-1396/1/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع را مشمول اعتبار امر مختوم تلقی کرده است. در عین حال ، آنچه از کلمه «شیر» مذکور در بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده استنباط می شود و در عرف عام مصرف همگانی دارد ، شیر در حالت اولیه آن است و سایر شیرهایی که با افزودن مواد دیگر از حالت اولیه خارج می گردند (از جمله شیر موز و شیر توت) ، شیر تلقی نمی شوند و با توجه به حصری بودن موارد معافیت از ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، معافیت این ماده به موجب بخشنامه مورد شکایت به آنها تسری نیافته است.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، براساس بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف است. نظر به اینکه معافیتهای مقرر در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده‌های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت که براساس آن انواع شیرهای طعم‌دار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شده‌اند، در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری

تاریخ خبر: 1399/04/03
کلمات کلیدی:


فایلهای مرتبط
 ابطال بخشنامه
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی