روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر
معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1399 اعلام شد
چاپ مطلب

غلامرضا احمد پری مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهراظهار داشت : با توجه به مقررات جزء 2 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور:1.سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم در سال 1399 سالانه مبلغ 360.000.000 ریال تعیین می شود.2.نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد می باشد. وی در پایان تصریح کرد :نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق ، موضوع بند 2 به شرح ذیل می باشد.
1-در امد مشمول مالیات حقوق از 1ریال تا 360.000.000ریال : معاف
2-درآمد مشمول مالیات حقوق از 360.000.001 ریال تا 900.000.000 نسبت به مازاد 360.000.000 : نرخ مالیات 10%
3-درآمد مشمول مالیات حقوق از 900.000.001 ریال تا 1.260.000.000 نسبت به مازاد 900.000.000:نرخ مالیات 15%
4 - درآمد مشمول مالیات حقوق از 1.260.000.001ریال تا 1.800.000.000 نسبت به مازاد 1.260.000.000:نرخ مالیات:20%
5 - نسبت به مازاد 1.800.000.000 : نرخ مالیات :25%تاریخ خبر: 1399/01/30
کلمات کلیدی: مکانیزاسیون 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی