نگاهی نو به مفهوم فرهنگ مالیاتی
چاپ مطلب

هرچند از دیدگاه صاحب نظران علوم انسانی، تعریف دقیق و جامع و مانعی برای فرهنگ ارایه نشده است، با این وجود بد نیست تا به تعریف شناخته شده ای از فرهنگ که توسط تایلر پیشنهاد شده نگاهی بیاندازیم. او میگوید: فرهنگ، مجموعه پیچیده‌ای است که شامل معارف، اعتقادات، هنرها، صنایع، فنون، اخلاق، قوانین، سنن، آداب و رسوم و بالاخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی است که فرد به عنوان عضو جامعه از جامعه خود فرا می‌گیرد.
از مالیات هم تعاریف متعددی در دست است. اما همواره عناصر کلیدی مشترک در همه آنها عبارت بوده است از: تامین مخارج عامه و هزینه‌های عمومی; حفظ منابع اقتصادی و اجتماعی; ارائه خدمات عمومی; حفظ حاکمیت سیاسی.
با ترکیب دو مفهوم فرهنگ و مالیات می‌توان به تعریفی نسبتا قابل قبول از فرهنگ مالیاتی دست پیدا کرد. بر این اساس، مولفه هایی همچون نگرش و باور عمومی به مقوله مالیات، اعتقادات درونی، میزان آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی و اخلاق اجتماعی قانون مدارانه را می توان از عناصر تشکیل دهنده ی فرهنگ مالیاتی دانست.
کارشناسان معتقدند که عوامل موثر در ایجاد فرهنگ مطلوب مالیاتی را می‌توان به دو دسته درون ‌سازمانی و برون‌ سازمانی تقسیم نمود.
عوامل موثر درون ‌سازمانی جهت ایجاد و توسعه فرهنگ مالیاتی عبارتند از: نگرش مدیران ارشد مالیاتی نسبت به فرهنگ مالیاتی; قوانین و مقررات; نرخ‌ ها و ضرایب مالیاتی; آموزش نیروی انسانی; مکانیزه کردن امور; واحدهای مشاوره; طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور; تبلیغات و اطلاع‌رسانی; معرفی مودیان نمونه; ایجاد انگیزه و رضایت کارمندان.
عوامل موثر برون سازمانی جهت ایجاد و توسعه فرهنگ مالیاتی نیز عبارتند از: آموزش و پرورش; خانواده; رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی; مراکز مذهبی و دینی; اتحادیه‌ها و مجامع صنفی; دستگاه‌ها و موسسات دولتی.
با اوصاف یاد شده، به نظر می رسد یکی از بزرگترین سرمایه های سازمان امور مالیاتی کشور در جلب افکار عمومی به اهمیت مالیات و مزیت های تکیه بر درآمد پایدار مالیاتی به جای درآمدهای متزلزل و ناپایدار نفتی، نگاهی نو به مفهوم فرهنگ مالیاتی در قالب سیاست ها و طرح های فرهنگ سازی مالیاتی است.


تاریخ یادداشت: 1397/05/01
کلمات کلیدی: فرهنگ مالیاتی 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی