فرهنگ مالیاتی زمینه ساز شکوفایی اقتصادی
چاپ مطلب

یک اقتصاد سالم اقتصادی است که مبتنی بر مالیات بوده و براساس دریافت مالیات از منابع درآمدی شهروندان اداره شود; به عبارت دیگر کاهش اتکا به هر نوع درآمدی از جمله درآمدهای نفتی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد و اداره کشور بر پایه درآمدهای مالیاتی می باشد. در کشورهای توسعه‌یافته درصد بالایی از بودجه براساس درآمدهای مالیاتی تعیین می‌شود. این روند کشورداری الزام پاسخگویی دولتمردان به شهروندان را بالا می‌برد. در این صورت است که شهروندان می‌توانند نظاره‌گر هزینه‌های دولت باشند و این به ارتقای کارآیی دولت بسیار کمک می‌کند.
مالیات از منابع مهم درآمد دولت به شمار می رود و ثبات و تداوم وصول مالیات، موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارایه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه های گوناگون می شود.
عدم فاصله میان دولت و مردم مهمترین مساله در پرداخت با رغبت مالیات است . زمانیکه مردم به چشم خود آثار پرداخت مالیات را در همه زمینه های زندگی اجتماعی مشاهده کنند و بدانند که حفظ استقلال و تمامیت کشور از طریق تامین وسایل و تجهیزات دفاعی، اداره نیروهای نظامی و انتظامی، ایجاد و توسعه راه های ارتباطی و وسایل حمل ونقل، تامین بهداشت، آب، برق، مخابرات و سایر وسایل ارتباطی جمعی برای عموم، تامین آموزش در همه سطوح، تامین قوه قضائیه برای حل و فصل دعاوی واستقرار امنیت اجتماعی، تامین مایحتاج عمومی افراد جامعه در یک سطح قابل قبول، تامین زیر ساخت های اقتصادی و صنایع مادر و کلیدی برای ایجاد زمینه های تولید و اشتغال و تعادل اقتصادی، تامین خود کفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی و تامین خدمات درمانی و بهداشتی به صورت بیمه همگانی و فراهم آوردن موجبات داشتن مسکن متناسب با خانواده ها از طریق وصول درآمدهای مالیاتی است بی تردید مالیات خود را با رضایت کامل پرداخت می نمایند.
لازم به ذکر است که اگرچه اراده و خواست مردم ، عمده ترین نقش را در اجرای قانون مالیات ها ایفا می کند ، موثرترین عامل موفقیت در اجرای این قوانین ، همان فرهنگ مالیاتی جامعه خواهد بود. همچنین نظام مالیاتی بدون اعتلای فرهنگ مالیاتی و پذیرش آن از سوی مودیان مالیاتی کارایی و اثر بخشی مناسبی نخواهد داشت . بنابر این لازم است با گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه و شناسایی اهمیت آن در توزیع درآمد و ایجاد عدالت اجتماعی و از میان بردن فاصله های طبقاتی ، مالیات جایگزین پول نفت شود .
از طرفی دیگر ایجاد و تغییر فرهنگ به زمان نیاز دارد باید در جامعه این باور ایجاد شود که هر نسلی مکلف است در دوره حیات خود هزینه های اداره امور کشور را خود تامین کند. برای ایجاد این فرهنگ باید زمینه ای فراهم شود تا مردم با اطمینان و با مشارکت ملی وارد عرصه فعالیت های اقتصادی شوند.


تاریخ یادداشت: 1397/04/04
کلمات کلیدی: فرهنگ مالیاتی 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی