رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران:
درآمدهای مالیاتی امروز یک ضرورت است
چاپ مطلب

رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران در جلسه معاونین و روسای امور مالیاتی غرب استان تهران بیان کرد: درآمد مالیاتی امروز یک ضرورت است و با توجه به هزینه های دولت در پروژه های عمرانی، بهداشتی و آموزشی مشارکت های شهروندان در پرداخت مالیات نیز افزایش می یابد. در این راستا در دهه اخیر، تکیه دولت بر درآمد های مالیاتی بوده است و مالیات توانسته است سهم قابل توجه از درآمدهای دولت را به خود اختصاص دهد، امور مالیاتی شهر و استان تهران توانسته است با تحقق 106 درصدی از میزان پیش بینی تحقق درآمدهای مالیاتی که در سال 1396 را که به آن محول شده بود به انجام برساند که این مهم توسط یک فرد صورت نگرفته بلکه حاصل تلاش جمعی تک تک کارکنان خدوم و همراهی و حمایت مودیان امور مالیاتی شهر و استان تهران می باشد و این با توجه به ظرفیت ها و پتانسیلی که از سوی مودیان و همکاران وجود دارد، انتظار سازمان امور مالیاتی کشور را در زمینه وظیفه خطیرتری برعهد امور مالیاتی شهر و استان تهران گذاشته شده است را افزایش داده است.
خوشبختانه کارنامه امور مالیاتی شهر .و استان تهران نشان از برنامه و اجرای آن برنامه ها به صورت دقیق است. ما باید در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برنامه ریزهای لازم را انجام بدهیم تا نقایص برنامه های پیشین در برنامه های جدید دیده نشود. یکی از ایرادات کار در بعضی از مجموعه ها; منتظر دیکته شدن برنامه هستند در حالی که خود این واحدها با توجه به تجربه های خود می توانند برنامه های عملیاتی مشخص داشته باشند.
میزان پرداختی پاداش فروردین 97 بر اساس درصد تحقق درآمدهای مالیاتی مشخص شده است
معاون توسعه مدیریت و منابع امور مالیاتی شهر و استان تهران بیان کرد: میزان پرداخت پاداش فروردین 1397 بر اساس درصد تحقق درآمد های مالیاتی مشخص شده است اما از آنجا که برخی از ادارات کل در سال 1396 به تفکیک سهمیه هر ماه تحقق کامل نداشته اند ولی در پایان سال توانستند کسری ماه های سال 96 ادارات خود را جبران نمایند و به تحقق 100 درصدی برسند بر همین اساس میزان معوقات پاداش را که طی سال بدلیل عدم تحقق نتوانسته بودند دریافت کنند در فروردین سال 1397 دریافت کردند.

تاریخ خبر: 1397/02/11
کلمات کلیدی: درآمدهای مالیاتی تحقق درآمدهای مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران برنامه های عملیاتی 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی