مالیات و توسعه اقتصادی
چاپ مطلب


در کشورهای در حال توسعه، مالیات موثرترین وسیله جهت انتقال منابع به بخش دولتی و هدایت آن به سمت طرحهای مولد است. در اغلب کشورها، بنگاه های خصوصی بسیار کوچک بوده و تنها تعداد معدودی از بنگاههای بزرگتر اقتصادی درگیر تولید کالاهای مصرفی هستند. دلیل اصلی محدود بودن فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی در این کشورها، کمبود سرمایه است که از کمی پس انداز نشات می گیرد. در این حالت، دولت با اعمال مالیاتهای مستقیم، درآمدهای اضافی را جذب می کند و با سرمایه گذاری در پروژه های مولد آنها را به جریان می اندازد; بنابراین، مالیاتها وسیله موثری برای انتقال منابع از کانالهای غیرمولد به کانالهای مولد، از طریق سرمایه گذاریهای عمومی است.
پرداخت مالیات مهمترین عامل رشد و توسعه جامعه است و موجب رونق اقتصادی و ارتقای شاخصهای آن، تحقق عدالت اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور می شود. با وصول مالیات از مودیان، می توان بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور از جمله کسری بودجه سالانه، تورم و بیکاری را رفع و زمینه ایجاد عدالت اجتماعی از طریق توزیع دوباره درآمدها را فراهم نمود. در صورتی که منابع مالی از طریق اخذ مالیات تامین شود، این امکان برای دولت فراهم می گردد تا ارز ناشی از فروش کالاهای سرمایه ای را در جهت توسعه عمرانی و زیربنایی استفاده نماید.
مالیات از مهمترین عوامل موثر جهت مقابله با تقاضای اضافی برای کالاهای مصرفی می باشد که در نتیجه ی پیشرفت و رفاه اقتصادی ایجاد می شود. مالیاتهای مستقیم از طریق جذب بخشی از درآمدهای اضافی صاحبان درآمدهای کلان، مصرف آنها را کاهش می دهند. در واقع از طریق مالیات هاست که دولت در موقعیتی قرار
می گیرد که بتواند فشارهای تورمی در داخل اقتصاد را کنترل کند; مالیات می تواند از طریق کنترل درآمدها، موجب شود تقاضا برای کالاهای مصرفی کاهش یافته و در تعادل با عرضه قرار گیرد، این بدان معناست که تورم ناشی از فشار تقاضا را به وسیله مالیات، می توان از بین برد. از سوی دیگر می توان با وضع تعرفه بر واردات که نوعی مالیات غیرمستقیم است (البته با انتخاب سیاست مالی مناسب و موثر)، واردات را کنترل نموده و موجبات حمایت از تولیدات داخلی را فراهم آورد.
مالیات موجب توزیع عادلانه تر درآمدها، دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، توجه بیشتر به بخش خصوصی، حساسیت بیشتر دولت در زمینه هزینه کرد اعتبارات و در نتیجه اثربخشی بالاتر خواهد شد. در حال حاضر نیز بخش عمده ای از اعتبارات و درآمدهای مالیاتی، صرف عمران، آبادانی و امور زیربنایی کشور می شود. با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی، رابطه مستقیمی با بودجه دارد، نقش مهم و سازنده ای در اقتصاد و برقراری عدالت در جامعه ایفا می کند و با رشد آن، شاهد توسعه و عمران هرچه بیشتر خواهیم بود.


تاریخ یادداشت: 1396/09/22
کلمات کلیدی: توسعه 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی