مالیات در جهت رفاه و پیشرفت
چاپ مطلب

مالیات یکی از مباحث مهم در اقتصاد تمام کشورهاست. مالیات، ابزاری برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی جوامع بوده و در اغلب کشورها این هزینه‌ها از طریق مالیات تامین می‌شود. نقش مالیات عبارت است از دریافت قسمتی از دارایی افراد که از نظر اقتصادی توانمند هستند و توزیع این دارایی به افراد ناتوان . به تعبیری، با وصول منطقی مالیات و توزیع مناسب آن شکاف درآمدی بین گروه های درآمدی جامعه کم تر خواهد شد. بر همین اساس مالیات به مثابه ابزار تنظیم سیاست های مالی برای ایجاد تعادل مورد نظر در سطح کلان اقتصادی اهمیت می یابد به گونه ای که بتواند شرایط مناسب جهت رشد و توسعه ی اقتصادی هماهنگ را فراهم بیاورد. همین نیز نشان می دهد دولت با مالیات ستانی و با تقویت پایه های اخذ مالیات مستقیم و اصلاح ساختار اقتصادی و نیز با تقویت سهم بخش های مولد در آمد زا از کل تولید ناخالص ملی امکان بیشتری برای اخذ مالیات های مناسب بوجود می آورد و ضمن اثرات تعدیلی در توزیع درآمد ها، اعتبارات بیشتری را جهت رفع فقر فراهم می آورد. در تمام کشورهای پیشرفته ی صنعتی ، مقوله توسعه در حوزه های اقتصادی و اجتماعی ، پیوند نزدیک و ناگسستنی با پرداخت مالیات دارد. تأمین هزینه های جاری دولت و تأمین هزینه های آموزشی ، بهداشتی بیشتر از محل مالیات می باشد و از سایر منابع درآمدی خود مانند صادرات کالاها و فروش منابع طبیعی در راستای توسعه زیرساخت های عمرانی استفاده می شود. کشورهایی همانند آمریکا ، بریتانیا و نروژ علاوه بر اینکه از منابع نفتی برخوردارند ، مالیات به عنوان پایه و اساس درآمدهای دولت در توسعه و رفاه نقش اصلی را ایفا نموده ، چرا که دارای ثبات و خطرپذیری کمتری است. طبق تعریف تحلیل گران اقتصادی ، مالیات تابعی از نرخ بازگشت سرمایه است و نقش مهمی در رفاه و توسعه ی جوامع به خصوص کشورهای در حال توسعه دارد. در اکثر کشورهای پیشرفته ، توسعه ی شهری و رفاه اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با مالیات دارد . در واقع مالیات می تواند نقش باثباتی در بوجود آمدن توسعه ایفا کند. که این نقش را درآمدهای نفتی و مشتقات آن نمی توانند به خوبی داشته باشند. بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش موثری در روند توسعه کشور است. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاستگذاری های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند. عوامل اقتصادی مانند مالیات می تواند نقش موثرتری بر توسعه ، بویژه توسعه اقتصادی داشته باشد. مسلما کشوری که دسترسی بیشتر به عوامل اقتصادی دارد می تواند فرآیند توسعه اقتصادی پویاتری را داشته باشد. زیرا رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی بیشتری خواهد داشت و بهره برداری بیشتر از این منابع می تواند ظرفیت تولیدی را به سرعت افزایش می دهد. امروزه پیشرفت یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در کشور ما و سایر کشور های در حال توسعه می باشد.بی شک در جهان امروز، کشورهایی که از قافله پیشرفت و توسعه باز بمانند و هماهنگ با حرکت رو به جلوی جهانی در این مسیر گام ننهند، توان ادامه حیات در عرصه جهانی را نخواهند داشت. بر همین اساس و با توجه به نقش مهم درآمدهای مالیاتی در توسعه و پیشبرد اهداف دولت، نظام مالیاتی همواره کوشیده است موانع و مشکلات پیش رو را با اتخاذ تدابیر مناسب برطرف سازد. در این راستا کوشش شده است فرایندهای مالیاتی کارآمد شده و بازده مناسبی داشته باشد.


تاریخ یادداشت: 1396/05/10
کلمات کلیدی: مالیات 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی