تخصیص منابع مالیاتی به پروژه های عمرانی کشور و اثرات آن بر ترویج فرهنگ مالیاتی
چاپ مطلب

امروزه با توجه به پیچیدگی امور و گستردگی وظایف و مسئولیت ها هر نهاد و سازمانی در کشور مسئولیت خاصی را بر عهده گرفته و بعضی از آنها در قبال خدمتی که به شهروندان ارایه می دهد ما به ازاء و بهاء آن را دریافت می دارند. البته در این میان هر کس خدمت بیشتری دریافت نماید. بالطبع می بایست هزینه بیشتری نیز متحمل گردد ناگفته نماند در این اثنا سازمانها و دستگاههایی نیز وجود دارند که در وهله نخست و بطور مستقیم خدمتی را به مردم ارایه نمی دهند اما به عناوین مختلف مبالغی را اخذ می نمایند. سازمان امور مالیاتی نیز یکی از این نوع ارگانهاست که در سال 1381 بموجب ماده 219 قانون مالیاتها تشکیل و وظیفه شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات را عهده دار گردید. سازمان مذکور موظف است مالیاتهای اخذ شده را جمع آوری نموده و بحساب خزانه دولت واریز نماید. شایان ذکر است منابع درآمدی فوق معمولا براساس بودجه های سنواتی صرف هزینه های جاری و عمرانی کشور می شود.
نکته ای که ذکر آن در این جا ضروری است این است که میزان درآمد و عایدات نهادها و دستگاههایی که مستقیما به امر خدمت رسانی اشتغال دارند بیش از سازمانهای است که به طور غیرمستقیم در رفاه و آسایش جامعه تاثیرگذار می باشند. از اینرو در این بررسی تلاش می شود بستری را فراهم نموده تا از طریق آن بتوان به افزایش درآمد و منابع مالی اینگونه ارگانها و از جمله سازمان امور مالیاتی کمک شود.
سالهاست که مالیات سرلوحه برنامه های اقتصادی دولتها بوده و اقتصاددانان و در رأس آنها مسئولین نظام مالیاتی می کوشند با شفاف سازی و تبیین نقش مالیات در گرداندن چرخ اقتصادی کشور، راهکارهایی را که موجب افزایش اعتماد عمومی و میزان مشارکت آنها در پرداخت مالیات باشد، اجرائی نماید.
بی شک مهمترین عامل تاثیرگذار در ایجاد این اعتماد و اقناع افکار عمومی، معرفی مصادیق عینی صرف مالیات است به دیگر سخن خودباوری و اعتقاد مودیان به پرداخت مالیات هنگامی به منصه ظهور می رسد که آنان بتوانند آثار آنرا بطور ملموس مشاهده نمایند.
در سالهای اخیر شاهد راه اندازی پروژه های مختلف عمرانی در کشور بوده اما متاسفانه کمتر به منابع مالی آنها که عمدتا از طریق مالیات تامین شده، توجه گردیده است بنابراین نادیده گرفتن تاثیر مالیات در تکمیل این پروژه ها بر باور اعتقادات مردم در خصوص پرداخت مالیات اثرات ناگواری داشته به نحویکه همواره آنان سعی می کنند به انحای مختلف از مالیات فرار نمایند.
همانگونه که می دانیم در گذشته، بیشتر درآمدهای نفتی صرف امور جاری و هزینه های عمرانی می گردید و سهم آیندگان از این نعمت خدادای بسیار ناچیز بود. البته این نگرش در سالهای اخیر تغییر کرده و مبنای سیاستهای اقتصادی دولت بر تامین بخشی از هزینه ها از محل مالیات شده است. برای این منظور سازمان امور مالیاتی
می بایست برای ترویج فرهنگ مالیاتی در بین آحاد عمومی جامعه، برنامه هایی را تدوین و تنظیم نماید که هدف نهایی آنها آشنایی مردم و مودیان مالیاتی با محل هزینه کرد مالیات باشد تا پرداخت کنندگان مالیات بدانند پولی که بعنوان مالیات به دولت پرداخته اند در جهت چه اموری به مصرف می رسد.
مسلم است نهادینه شدن چنین باور و اعتقادی در اذهان و افکار مودیان موجب می گردد که آنان برداشتهای اشتباه پیشین خود را نسبت به مالیات کنار گذاشته و مالیات را بعنوان یک تکلیف تلقی نمایند.
با توجه به مطالب فوق می توان دریافت که مالیات یکی از اجزای اصلی منابع درآمدی دولت را تشکیل می دهد و بر همین اساس همه ساله در تهیه لایحه بودجه سعی می شود که سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل افزایش داشته تا از این طریق مالیات بتواند جایگزین درآمدهای نفتی گردد.
بنابراین باید با اتخاذ روشهای مناسب به گونه ای عمل شود تا هر چه بیشتر مودیان به پرداخت داوطلبانه مالیات ترغیب گردند برای این منظور، توصیه می شود در هنگام احداث و بهره برداری از طرحهای زیربنایی و عمرانی به منابع مالی آنها که بیشتر از طریق مالیات تامین می گردد اشاره شده تا مودیان با مشاهده پروژه های فوق در جریان کامل نوع مصارف مالیاتها قرار گیرند.


تاریخ یادداشت: 1396/04/19
کلمات کلیدی: فرهنگ مالیاتی منابع مالیاتی پروژه های عمرانی 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی