خبر خوش مدیر کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری به مودیان مالیاتی در برنامه رادیویی مردم و مسئولین:
اجرایی شدن مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و تعیین مالیات واحدهای کوچک و متوسط از طریق پیگیری دفاتر/ معاف شدن بسیاری از مودیان از تسلیم اظهارنامه و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک
چاپ مطلب

برنامه مردم و مسئولین
مدیر کل امور مالیاتی استان از اجرایی شدن مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و تعیین مالیات واحدهای کوچک و متوسط از طریق پیگیری دفاتر و معاف شدن بسیاری از مودیان از تسلیم اظهارنامه و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری، کورش بیگدلی با اشاره به اینکه مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت در تامین هزینه های جاری و اجرای زیرساخت های اقتصادی کشور می باشد، گفت: در سال گذشته اداره کل امور مالیاتی استان همزمان با رعایت کامل حال فعالین اقتصادی استان در راستای اقتصاد مقاومتی و توجه جدی به شعار مودی مداری به عنوان مهمترین راهبرد نظام مالیاتی، توانست تحقق کامل درآمدهای مالیاتی را در جهت تامین درآمدهای دولت داشته باشد.
بیگدلی تصریح کرد: مالیات ها به عنوان معمول ترین، مهم ترین و پاک ترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از موثرترین ابزارهای سیاست های مالی دولت به شمار می روند.
مدیر کل امور مالیاتی استان با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین محورهای اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تکیه مخارج دولتی بر دریافت مالیات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می باشد، افزود: بخش عمده ای از پروژه های نظام مالیاتی کشور از جمله اصلاح قانون مالیات های مستقیم، طرح جامع مالیاتی و قانون مالیات بر ارزش افزوده زمینه ساز تحولی بنیادین در نظام مالیاتی کشور شده اند که با تداوم حرکت هایی از این دست به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی و به تبع آن اعتلای همه جانبه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها خواهد انجامید .

طرح جامع مالیاتی مهمترین و اصلی ترین پروژه طراحی شده در زمینه اقتصاد مقاومتی است

بیگدلی اظهار داشت: طرح جامع مالیاتی مهمترین و اصلی ترین پروژه طراحی شده در زمینه اقتصاد مقاومتی است که با هدف انسجام و شفاف سازی در مالیات ستانی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان انجام شده است
.
وی گفت: طرح جامع مالیاتی مهمترین و اصلی ترین پروژه طراحی شده در زمینه اقتصاد مقاومتی است که با هدف انسجام و شفاف سازی در مالیات ستانی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان انجام شده است .
وی ادامه داد: در استان چهارمحال و بختیاری نیز خوشبختانه طرح جامع مالیاتی در دو پروژه psd (اصلاح و نوسازی فضای فیزیکی ادارات) و its (یکپارچه سازی نظام مالیاتی) بالغ بر 99 درصد کار طرح جامع انجام شده است.

یکی از مهمترین سیاست های اداره کل امور مالیاتی استان، تعامل با مودیان و حمایت از تولید و اشتغال است

بیگدلی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر برنامه های اداره کل برای حمایت از تولید و اشتغال گفت: یکی از مهمترین سیاست های اداره کل امور مالیاتی استان، تعامل با مودیان و حمایت از تولید و اشتغال است.

بیگدلی اظهار داشت: یکی از مهمترین ابزارهای دولتها در راستای تشویق و جهت دهی درست و مناسب به تولید، مالیات است.
وی گفت: معافیت های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی در راستای تشویق و حمایت از تولید قلمداد می شود که اساسا برای تامین دو هدف تخصیص مجدد منابع و تحقق عدالت اجتماعی اعمال می شود.
مدیر کل امور مالیاتی استان ادامه داد: همچنین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بواسطه تسهیلات لحاظ شده برای تولیدکنندگان، حمایت از افزایش اشتغال را نیز در دستور کار قرار داده است.
بیگدلی گفت: براساس ماده 132 این قانون، درآمد اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و تولیدی فناوری اطلاعات به شرط دارا بودن مجوز از مراجع قانونی، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد .
وی ادامه داد: همچنین چنانچه واحدهای اقتصادی مورد اشاره در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی باشند، به مدت 2 سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت 3 سال به مشمولیت استفاده از نرخ صفر اضافه می شود .
وی اظهار داشت: درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز گردشگری نیز به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشند .
بیگدلی گفت: در صورتی که یک واحد تولیدی و خدماتی، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل 50 درصد افزایش دهد، به ازای هر سال افزایش کارکنان، یک سال به استفاده از نرخ صفر آن اضافه می شود که این امر در راستای ایجاد اشتغال صورت گرفته است .
وی ادامه داد: اعطای معافیت مالیاتی گسترده به شرکت های دانش بنیان و شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری به مدت 15 سال نیز از دیگر مصادیق حمایت مالیاتی از بخش تولید و اشتغال است .
مدیر کل امور مالیاتی استان تصریح کرد: جهت حمایت از اشخاصی که برای تامین مالی پروژه-طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی در قالب عقود مشارکتی آورده نقدی فراهم می نمایند معادل حداقل سود عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و همچنین به پرداخت کننده سود نیز معادل مبلغ سود پرداختی بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور می گردد.

اصلاح قانون مالیات های مستقیم، گامی مهم در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی

بیگدلی، اصلاح قانون مالیات های مستقیم را گامی مهم در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی دانست و افزود: اصلاحیه قانون جدید مالیات‌های مستقیم حاوی مقرراتی است که زمینه مناسبی را برای برقراری عدالت مالیاتی ،شفافیت بیشتر اقتصاد کشور ، کنترل سیستمی و مبتنی بر ریسک فرآهم خواهد آورد.
مدیر کل امور مالیاتی استان، مهمترین سرفصل های اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم را: ساماندهی معافیت های مالیاتی، ایجاد مشوق های جدید مالیاتی برای تولید و سرمایه گذاری، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی، تصویب مالیات بر درآمد ساخت و فروش مسکن، تعیین مبنای جدید محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، دریافت مالیات از خانه های خالی و بروز رسانی تقویم ارزش معاملاتی املاک، ساده سازی مالیات بر ارث، ایجاد بانک اطلاعاتی طرح جامع مالیاتی،تعیین شرایط جدید ممنوع الخروجی، حذف مالیات علی الراس و حرکت به سمت شفافیت اقتصادی، یکسان سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی و ایجاد مراجع بازرسی مالیاتی که در نهایت به تحقق هر چه بیشتر عدالت مالیاتی در زمینه وصول درآمد های مالیاتی خواهد انجامید دانست.

نقش درآمدهای مالیاتی در اقتصاد و زندگی روزمره مردم

بیگدلی تصریح کرد: تامین هزینه‏های عمومی دولت از مالیات در توسعه رفاه عمومی، عدالت اجتماعی،آموزش، بهداشت، زیرساخت ها ومدیریت شهری وبسیاری از مسائل دیگر تاثیر گذار است
.
وی ادامه داد: در سال گذشته بالغ بر 49 میلیارد تومان از عوارض ارزش افزوده توسط اداره کل امور مالیاتی استان، در جهت توسعه زیرساخت های شهری و روستایی به شهرداری ها و دهیاری های استان پرداخت شده است.
بیگدلی گفت: شهروندان باید لذت تاثیرات مالیات بر زندگی خود را بچشند، تا با میل و رغبت بیشتری مالیات پرداخت نمایند.
31 خرداد آخرین موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی
بیگدلی گفت: همانگونه که می دانیم با اصلاح قانون مالیاتی های مستقیم، موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) 31 خردادماه می باشد .
وی تصریح کرد: مودیان محترم مالیاتی به منظور بهره مندی از معافیت مالیاتی برای عملکرد سال 95، حداکثر تا 31 خردادماه سال جاری مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهند .
بیگدلی اظهار داشت: در صورتی که صاحبان مشاغل با هر میزان درآمد اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر ارائه نکنند، علاوه بر اینکه مکلف به پرداخت مالیات می باشند مشمول جرایم نیز خواهند شد.
وی تاکید کرد: موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان شرکت ها (اشخاص حقوقی و املاک اجاره) 31 تیرماه می باشد.

خبر خوش برای مودیان مالیاتی استان

بیگدلی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر خبر خوش شما برای مودیان چیست؟ گفت: اجرایی شدن تبصره ماده 100 و معاف شدن بسیاری از مودیان از تسلیم اظهارنامه و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و اجرایی شدن مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و تعیین مالیات واحدهای کوچک و متوسط از طریق پیگیری دفاتر دو خبر خوشی است که به مودیان مالیاتی می دهد.


فرهنگ سازی مالیاتی عزمی همگانی

وی ادامه داد: فرهنگ سازی مالیاتی یکی از راهبردهای مهم نظام مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیایت استان می باشد.

مدیر کل امور مالیاتی استان: اطلاع رسانی با ابزارها و رسانه های گوناگون، نامگذاری امکان و معابر شهری به نام مالیات، تدوین منشور اخلاقی کارکنان، برگزاری جشنواره و مسابقات و راه اندازی مرکز ارتباطات مردمی 1526 را بخشی از اقدامات اداره کل در جهت تعالی و رشد فرهنگ مالیاتی جامعه دانست.
وی با اشاره به کسب رتبه برتر سازمان در سال گذشته توسط روابط عمومی اداره کل در فرهنگ سازی مالیاتی گفت: فرهنگ سازی مالیاتی و نهادینه کردن پرداخت مالیات در استان نیاز به عزم همگانی دارد.
وی در پایان از مسئولین ارشد استان، ائمه جمعه، فرمانداران،شهرداران و اصحاب رسانه که بیشترین همکاری را در فرهنگ سازی مالیاتی با اداره کل داشته اند تقدیر و تشکر نمود.
مهراب عالی

تاریخ خبر: 1396/03/17
کلمات کلیدی: نظام مالیاتی اقتصاد مقاومتی اظهارنامه مالیاتی 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی