ضرورت تغییر نگرش جامعه به مشارکت بیشتر در پرداخت مالیات
چاپ مطلب

مالیات و نظام مالیاتی نقش موثر و بی‌بدیلی در روند توسعه کشور دارد. مالیات به‌ عنوان ‌یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد، از طریق تأثیر بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های توسعه نقش کلیدی ایفا کند. بر این اساس دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب می‌تواند بر چگونگی دستیابی به هدف‌های توسعه‌ای تأثیربگذارد.
در حال حاضر بخش عمده‌ای از اعتبارات و درآمدهای مالیاتی، صرف عمران، آبادانی و امور زیربنایی کشور می‌شود. از این ‌رو ارتقای روزافزون نظام مالیاتی و همگام ساختن آن با دانش روز، نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشور دارد.
مالیات در واقع حق و حقوقی است که فرد به واسطه استفاده و بهره مندی از خدمات و امکانات مادی و معنوی تحت عنوان رفاه اجتماعی به دولت می پردازد. بدیهی است که دریافت مالیات و متعاقبا ارائه خدمات رفاهی را دولت عهده دار است بنابراین دولت به عنوان نماینده آحاد جامعه در تولید و تحصیل منابع و توزیع عادلانه آن موظف و متعهد است که این مسئولیت را بر اساس عدالت و انصاف انجام دهد.
روشن است که نقش و جایگاه مالیات در افزایش توان انجام وظایف حکومتی و تأثیر مستقیم آن بر زندگی و معیشت عمومی جامعه از حساسیت ویژه ای برخوردار است.
پرداخت مالیات رابطه ای است دوطرفه که دولت ها باید طرف دوم این رابطه که مودیان هستند را نیز در نظر بگیرند. این بدان معنا است که دولت نمی تواند تنها با استفاده از قوانین به درآمد مالیاتی پایدار و مستمر دست یابد. از این رو دولت ها باید از روش های دیگری برای افزایش مشارکت مردم برای پرداخت داوطلبانه مالیات استفاده کنند. از جمله این اقدامات می توان به فعالیت های دولت در زمینه ارتقای سطح فرهنگ مالیاتی جامعه و به خصوص مودیان اشاره نمود. این کار دو مزیت را به همراه دارد، نخست آن که هزینه دولت را از طریق مشارکت داوطلبانه مردم و خوداظهاری برای وصول مالیات کاهش می دهد. دوم ایجاد فرهنگ مالیاتی باعث استمرار درآمد مالیاتی از نسلی به نسل دیگر می گردد و به عبارت دیگر فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نهادینه می شود. مودیان هنگامی به پرداخت مالیات رغبت بیشتری نشان می دهند که از چگونگی مصرف آن توسط دولت تا حدودی اطمینان خاطر داشته باشند و به این باور برسند که دولت مالیات های پرداختی آنها را در جای صحیح هزینه می کند و در حقیقت مردم دولت را نماینده خود در مصرف مالیات بدانند.


تاریخ خبر: 1396/01/08
کلمات کلیدی: مالیات درآمدهای مالیاتی نظام مالیاتی 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی