مودیان بدانند
چاپ مطلب


مالیات بر ارزش افزودهمالیات های مستقیمدستاوردهای تحقق یافته طرح جامع مالیاتی
بخش اول- معرفی مالیات بر ارزش افزوده
بخش دوم- روشهای محاسبه
مالیات بر ارزش افزوده

بخش سوم-نحوه محاسبه
مالیات بر ارزش افزوده

بخش چهارم- مشمولین مالیات بر ارزش افزوده
بخش پنجم- معافیت مالیات بر ارزش افزوده
بخش ششم- مالیات بر ارزش افزوده و اصناف
بخش هفتم- تفاوت تشخیص در قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم
مالیات بر ارزش افزوده را بهتر بشناسیم
(دریافت فایل بخشهای فوق به صورت یکجا
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
دستاورد 1: راهنمای استفاده از سامانه مالیات بر مشاغل خودرو
دستاورد2:راهنمای سامانه ثبت نام الکترونیکی در نظام مالیاتی
دستاورد3: راهنمای سامانه دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی
دستاورد چهارم: راهنمای سامانه دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی
دستاورد پنجم: سامانه دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اجاره املاک
دستاورد ششم: راهنمای سامانه پرداخت الکترونیک مالیات
دستاورد هفتم: راهنمای استفاده از سامانه خلاصه پرونده مالیاتی مودیان
دستاورد هشتم: راهنمای ارسال الکترونیکی صورت معاملات مودیان مالیاتی


پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی