قابل توجه مراجع ذیربط درخصوص انتقال، تسلیم، یا ثبت دارایی ها و اموال متوفی ایجاد مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات و تعلق جریمه در صورت انتقال اموال و دارائی های متوفی قبل از اخذ گواهی مالیاتی مربوط
چاپ مطلب

قابل توجه مراجع ذيربط درخصوص انتقال، تسليم، يا ثبت دارايي ها و اموال متوفي
ايجاد مسئوليت تضامني در پرداخت ماليات و تعلق جريمه در صورت انتقال اموال و دارائي هاي متوفي قبل از اخذ گواهي مالياتي مربوطبراساس اصلاحیه مصوب 31/4/1394 قانون مالیات‌های مستقیم، مراجع انتقال دهنده اموال و دارایی‌های متوفی به شرح ذیل، مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع قانون مالیات های مستقیم، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند: 1- بانکها و سایرموسسات مالی و اعتباری، شرکتها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هرنوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند. 2- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می نمایند. 3- دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هرنوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی های متوفی را ثبت نمایند. 4- شرکتهایی که متوفی درآنها مالک سهام یا سهم الشرکه می‌باشد. 5- شرکتهای کارگزاری، صندوق های سرمایه‌گذاری و سایرنهادهای مالی 6- صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور اشخاص مذکور در بندهای یاد شده به استثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) فوق الذکر و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) قانون مالیات‌‌های مستقیم (وزارتخانه ها و موسسات دولتی‌، دستگاه هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‌شوند) در صورت تخلف علاوه براینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئوولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای به میزان دوبرابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و موسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
تاریخ خبر: 1395/06/02
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی