رئیس کل سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم اعلام کرد:عزم جدی دولت برای اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی و خانه ها و خودروهای گران قیمترئیس کل سازمان امور مالیاتی خبر داد:تمدید سه ماهه مهلت اعتراض به اوراق مالیاتیرئیس کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد:حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی، رعایت عدالت و رضایت حداکثری مودیانرئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:بهره مندی مودیان از مزایای متعدد قانون پایانه های فروشگاهیمعاون فناوری های مالیاتی سازمان تاکید کرد:تحقق عدالت مالیاتی با هوشمندسازی نظام مالیاتیرئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:تسهیلات جدید مالیاتی در حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونابا حضور سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد کنفرانس مجازی مقامات مالیاتی کشورهای عضو مکانیزم همکاری سازمان های مالیاتیمعاون درآمدهای مالیاتی سازمان تاکید کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنان لازم الاجراستمعاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:اخذ مجوز کسب و کار بدون نیاز به شماره اقتصادیمعاون سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد:بنگاه های اقتصادی برای شروع کسب و کار نیازی به شماره اقتصادی ندارندمعاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد:کالاهای تولیدی و وارداتی مخرب محیط زیست مشمول عوارض پسماند
  مودیان بدانند
  ستاد خبری دفتر مرکزی حراست
  سامانه رسیدگی به شکایات (موضوع‏ ماده 25 قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد)
  سـامـانـه دریافــت گـــزارش فــرار مـالیاتـی
  مزایده و مناقصه
  عملکرد اعتبارات سازمان در سالهای 1397 و 1398
  عملکرد درآمدی سازمان
  فرم های مطالبات دولتی (موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور)

  کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۴۲۲
  موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۶/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
  تاریخ رأی: چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹
  شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۴
  هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی
  ادامه...
  رای هیات تخصصی دیوان 1399/11/06


  کلاسه پرونده: ۸۰۴۲۹۱ ۹و ۹۹۰۱۶۶۶
  موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
  تاریخ رأی: چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹
  شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۷ -۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۸
  هیات ...   ادامه...
  رای هیات تخصصی دیوان 1399/11/06


  کلاسه پرونده: ۹۸۰۴۲۹۰
  موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۴۶۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶
  تاریخ: چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹
  شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۳
  هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
  * شاک...   ادامه...
  رای هیات تخصصی دیوان 1399/11/06


  کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۲۲۵
  موضوع: ابطال فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیان مالیات بر ارزش افزوده
  تاریخ رأی: چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹
  شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۵
  هیات تخصصی مالیاتی ، ...   ادامه...
  رای هیات تخصصی دیوان 1399/11/06


  کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۹۶۹
  موضوع: ابطال بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
  تاریخ رأی: چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹
  شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۲
  هیات تخصصی مالیاتی ، ...   ادامه...
  رای هیات تخصصی دیوان 1399/11/06


  کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۲۶۷
  موضوع: ابطال بند اول بخشنامه شماره ۲۰/۳۳۳۲۵/د سازمان امور مالیاتی کشور (معاونت مالیات های مستقیم) مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
  تاریخ رأی: چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹
  شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۱
  ادامه...
  رای هیات تخصصی دیوان 1399/11/05


  کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۷۸۷
  موضوع: ابطال بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۳۷ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳
  تاریخ رأی: چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹
  شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۸
  هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
  ادامه...
  رای هیات تخصصی دیوان 1399/11/05


  کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۸۰۴
  موضوع: ابطال عبارت "قبل از سال ۱۳۹۱" از پارگراف دوم بند ۳-۶ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۲۴۷۷ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵
  تاریخ رأی: چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹
  شماره دادنامه: ۹۹۰...   ادامه...
  رای هیات تخصصی دیوان 1399/11/05


  کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۸۰۶
  موضوع: ابطال جز (د) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷
  تاریخ: چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹
  شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۷
  هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
  ادامه...
  رای هیات تخصصی دیوان 1399/11/04


  کلاسه پرونده : ۹۸۰۳۸۰۳
  موضوع : ابطال دو عبارت «از جمله» و « و غیره» از جز دوم بند الف دستورالعمل ۲۰۰/۱۲۰۶۹/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸
  تاریخ رأی : چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹
  شماره داد...   ادامه...
  رای هیات تخصصی دیوان 1399/11/01   دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی عدم ابطال نامه شماره ۲۶۰/۸۶۴/ص مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
   دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی مالیات در جمهوری خلق چین
   مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی خبر داد: رصد ، شناسایی و برخورد جدی با شرکتهای صوری
   دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی عدم ابطال رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۲۳۰/۱۴۶۴۹ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور
   دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی عدم ابطال ردیف ۸-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور
   دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ سازمان امور مالیاتی کشور
   دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده امارات متحده عربی
   دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی مالیات بر کالا و خدمات در هند
   دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی نگاهی به نظام مالیات بندی در ترکیه
   دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی نگاهی به مالیات در سوییس
  7 بهمن 1400
  Thursday, January 27, 2022
  22 جمادي الثاني 1443
  نشریه سامان
  پرتال استانها
  آلبوم تصویری  بنر سایت تعاونی اعتبار جدید


  نظرسنجی
  موثرترین روش برای افزایش آگاهی مودیان از تکالیف قانونی کدام است؟

   رسانه های جمعی
   شبکه های اجتماعی
   تبلیغات محیطی
  پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

  اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
  اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
  اداره کل امور مالیاتی اردبیل
  اداره کل امور مالیاتی اصفهان
  اداره کل امور مالیاتی البرز
  اداره کل امور مالیاتی ایلام
  اداره کل امور مالیاتی بوشهر
  اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
  اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
  اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
  اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
  اداره کل امور مالیاتی خوزستان
  اداره کل امور مالیاتی زنجان
  اداره کل امور مالیاتی سمنان
  اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
  اداره کل امور مالیاتی فارس
  اداره کل امور مالیاتی قزوین
  اداره کل امور مالیاتی قم
  اداره کل امور مالیاتی گلستان
  اداره کل امور مالیاتی گیلان
  اداره کل امور مالیاتی لرستان
  اداره کل امور مالیاتی مازندران
  اداره کل امور مالیاتی مرکزی
  اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
  اداره کل امور مالیاتی همدان
  اداره کل امور مالیاتی کردستان
  اداره کل امور مالیاتی کرمان
  اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
  اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
  اداره کل امور مالیاتی یزد
  امور مالیاتی شهر و استان تهران
  ایثارگران
  بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
  حراست
  حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
  خدمات مودیان
  دادستانی انتظامی
  دفتر آموزش
  دفتر پژوهش
  دفتر حقوقی
  دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
  روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
  مرکز فناوری اطلاعات
  مزایده ها و مناقصه ها
  لیست اول پایین صفحات

  سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
  بیانیه حریم خصوصی
  شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
  سامانه مالیات بر ارزش افزوده
  دفتر آموزش
  دفتر خدمات مودیان
  لیست دوم پایین صفحات

  دفتر حقوقی
  هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی