ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات
چاپ مطلب

 ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1397
 ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1396
 ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395
 ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394
 ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393

 ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392
 ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1391
 ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390
 ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389
 ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388

 ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387
 ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1386
 ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385
 ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1384
 ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1383

 ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1382
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی