قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 187
چاپ مطلب

ماده 187- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف­اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و‌موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب ‌مورد نموده و شماره مرجع صدور آن­را در سند معامله قید نمایند.

گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط، از قبیل‌مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات ‌شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

تبصره 1 - چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون‌ رسیدگی خواهدشد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد ‌قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و... معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهدشد.

تبصره 2 - در مواردی که به موجب احکام دادگاهها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسئولان‌در موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور‌مالیاتی کشور واریز‌نمایند.

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی(بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (200) این قانون، مسوول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره 4- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به‌صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.

پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول که به ‌موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.

در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقل‌الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسوولیتی نخواهند داشت.

آیین‌نامه اجرائی این ماده با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه­ می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.(1)


1. به موجب بند 46 قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، تبصره 3 و 4 به ماده (187) قانون الحاق شد.

 

 

 


 [1379/12/20][58427/ت 23443هـ] آئین نامه اجرایی ماده 138 برنامه سوم
 [1396/10/17][9000/49104/100] آئین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم

 [1368/02/16][30/5/187/6970] *مالیات نقل و انتقال مال مورد وثیقه
 [1368/04/15][30/5/1054/17310] *انتقال املاک بانکها و شرکتهای دولتی
 [1368/04/28][30/5/1416/20008] *حوزه ذیصلاح در مورد اشخاص حقوقی
 [1368/06/25][30/5/1987/30756] *پیرو 15/4/68 اقاله یا فسخ اسناد رسمی
 [1368/08/06][30/5/2686/37764] *تسهیلات اعطای بانکها و فسخ اسناد
 [1368/08/06][30/5/2697/37854] *مراجع ناظر موسسات
 [1368/08/22][30/5/2715/41392] *عدم ضرورت اخذ گواهی در مورد اشخاص موضوع بند 1 و 2 ماده 2 (نهادهای انقلاب اسلامی)
 [1368/12/25][30/5/4283/59510] *موارد مطالبه یا عدم مطالبه گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1369/03/28][30/5/786/12620] *صدور گواهی ملک در ارتباط با مالیات سالانه املاک موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1369/05/13][30/5/837/20508] *تسریع درصد و گواهی نقل و انتقال املاکی که وجوه آن در دادگستری تودیع شده است
 [1369/06/14][30/4/7655/25616] قابل طرح بودن آرا هیات ها در مراحل بعد
 [1369/08/15][30/5/2442/35694] *پیرو 68/8/22 لزوم اخذ گواهی توسط بنیاد و نهاد های معاف
 [1369/11/30][30/5/4852/54602] *عدم لزوم حضور خریدار
 [1370/12/28][30/5/3545/65742] *تسریع در صدور گواهی انجام معامله ظرف مهلت مقرر در قانون
 [1371/04/23][30/5/1258/17758] *محاسبه مالیات نقل و انتقال سر قفلی بساز و بفروشی
 [1371/04/27][30/5/1163/13661] *لزوم اخذ گواهی اشخاص مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1371/09/22][30/5/3078/46610] *انتقال املاک شرکتهای مضاربه ای
 [1371/12/16][30/5/4083/61528] *عدم دریافت علی الحساب قبل از قطعیت مالیات
 [1372/03/23][31/16300] *درصد ارزش معاملاتی جهت تعیین اجاره بها
 [1372/11/24][30/5/4638/60048] *فقط فک رهن، اسناد رسمی مستلزم اخذ گواهی نمیباشد
 [1373/02/24][30/4/485/3988] *نظارت سر ممیز در گزارش املاک مالک
 [1373/02/26][30/5/546/8138] *نحوه محاسبه مالیات بساز و بفروش
 [1373/09/14][30/5/3432/48084] *مرجع صدور گواهی املاک بنیادهای شهید، مستضعفان و 15 خرداد
 [1374/08/17][4/9430/46722] مالیات علی الحساب بساز بفروشی
 [1374/09/12][51734] *بخشنامه به ادارات کل در مورد شیوه صدور سند مالکیت
 [1375/02/08][4550] *واریز سپرده حسابهای مالیاتی
 [1375/02/11][30/4/1156/3988] *ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 2
 [1375/05/31][23810] *مفاصاحساب مالیات املاک
 [1376/03/18][30/4/2655/10758] *حذف گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف جهت صدور گواهی انجام معامله
 [1376/04/07][30/4/3616/14164] *انتقال قطعی ملک خارج از محل قانونی بانکها و اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک نیاز به گواهی ندارد
 [1376/05/14][30/4/4316/20672] *لزوم وحدت رویه در ثبت کلیه اوراق در دفاتر حوزه و سرممیزی
 [1376/07/05][28464] *نحوه صحیح تعیین مالیات مستغلات استیجاری
 [1376/10/11][43694] *مالیات نقل و انتقال مال مورد وثیقه و گواهی مربوطه
 [1377/03/20][30/4/1377/12206] *تشخیص اشخاص مشمول بند 1 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم توسط مامورین تشخیص مشخص گردد
 [1377/04/16][30/4/3703/17238] *در مورد مالیات علی الحساب بساز و بفروشی
 [1377/08/07][37800] *صدور گواهی توسط ادارات محل وقوع ملک وزارتخانه ها و موسسات دولتی
 [1377/12/09][30/4/8333/58322] *صدور گواهی ماده 187 نیازی به گواهی پرداخت مالیات سالانه املاک ندارد
 [1378/02/19][30/4/1121/5478] *نحوه صدور گواهی ماده 187 و تسریع آن
 [1378/06/06][30/4/5235/27828] *اعمال حکم بند «ش»تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 مبنی بر لغو معافیت مالیاتی وزارتخانه های دولتی و موسسات وابسته
 [1378/10/04][30/4/8349/49504] *اجرای احکام بند «ش» تبصره (2) بودجه 78 درباره بیمارستانها و داروخانه های وابسته به دانشگاههای دولتی
 [1378/11/17][30/4/13067/57502] *عدم وصول مالیات نقل و انتقال از سازمان ملی زمین و مسکن در هنگامیکه قصد تنظیم سند اراضی را دارد
 [1378/12/23][30/4/13213/64982] *نحوه محاسبه مالیات مودیانیکه پیش از یک معامله موضوع ماده 59 را در محدوده یک حوزه مالیاتی انجام میدهند
 [1380/05/22][30/5/1374/8229] مالیات اولین نقل و انتقال قطعی سازندگان مجتمعهای دارای 3واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی و 5واحد و بیشتر در شهرهای کمتر از 250/000نفر و ده واحد در شهرهاغی با جمعیت بیشتر
 [1381/06/12][34111] در خصوص نحوه وصول وصدور گواهی خریداران که از سازمان ملی زمین ومسکن خریددارند
 [1381/07/06][211/4155/1374] بخشنامه در خصوص ارزش معاملاتی سال 1381 املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه …
 [1381/11/14][211/7238/64858] در مورد مالیات بسیار وبفروشی با توجه به اصلاح ماده 77
 [1382/02/13][211/7598/70711] به منظو رفاه خریداران املاک بانکها گواهی نقل وانتقال توسط حوزه محل وقوع ملک صادر بشود
 [1382/04/08][230/1841/17153] سوءاستفاده از گواهی های مواد186-187
 [1382/11/19][230/5939/11590] درخواست مفاصا حساب مفید به ارائه هیچ گونه استعلامی نمی باشد
 [1382/12/20][211/6086/13654] ثبت استعلام مودیان در همان روز ارائه وصدور سریع مفا صاحساب
 [1383/03/09][3409] دستورالعمل در خصوص تکریم مودی ووصول یک دوازدهم مالیات مصوب دولتی ها و ...
 [1383/03/16][211/686/3696] برای وصول مالیات وصدور گواهی 187 از آخرین جدول ضرایب استفاده شود
 [1383/07/05][11485] *دستورالعمل مالیات نهادها
 [1383/12/26][211/5065/22664] بخشنامه در خصوص واحدهای برخوردار از معافیت موضوع بند ( الف ) ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم از آن زمان مشمول پرداخت مالیاتی نقل و انتقال قطعی املاک میشوند
 [1384/03/08][213/362/3957] تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی جدید از 84/03/21 و اعتبار گواهیهای مربوطه
 [1384/03/11][4296] رسیدگی و صدور گواهی املاک خارج از محدوده جغرافیایی، واحد مالیاتی محل وقوع ملک می باشد
 [1384/09/22][231/3236/16544] نقل وانتقال املاک متعلق به بانکها
 [1385/05/20][211/2877/34114] عدم تسری مواد 187 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم به وجوه دریافتی موضوع قانون تجمیع عوارض
 [1386/04/16][33168] تعیین مرجع صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م ویژه املاک متعلق به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و بنیاد مستضعفان در شهر تهران
 [1386/04/26][210/38113] پیوست تصویر دادنامه شماره (4) مورخ 19-1-1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
 [1386/08/05][69194] استاندارد سازی گواهی های موضوع مواد 186،187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1387/02/14][11432] ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
 [1387/11/12][116438] سامانه اطلاعات املاک و مستغلات (کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات)
 [1387/12/03][125456] ابلاغ اصلاحیه ماده (9) آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
 [1388/02/07][11839] کد رهگیری املاک و مستغلات
 [1388/02/16][213/144/16002] تأکید بر نحوه توزیع فرمهای گواهیهای مالیاتی موضوع مواد 186،187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1388/04/22][213/298/50691] نقل و انتقال املاک و حق واگذاری توسط اشخاص بیش از 2 بار در سال شغل محسوب می گردد. تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز
 [1388/06/17][210/56861] رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 86/1/19 در مورد مالیات تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی
 [1389/12/24][200/37030] ابلاغ فرم های اعلام مفقودی گواهی، تعهدات مربوط و درخواست المثنی و صورتجلسه اعلام مفقودی گواهی
 [1390/02/28][230/5989/د] نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1392/04/30][230/11746] تکالیف فرم های مالیاتی با دفتر خدمات مودیان
 [1392/05/06][200/8324] ابلاغ فرم اعلام عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/02/22][200/93/20] ابلاغ ارزش معاملاتی سال 93 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/11/12][200/93/127] ابطال بخشنامه شماره 11839 مورخ 7/2/1388در ارتباط با کد رهگیری
 [1394/11/26][200/94/116] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1216 مورخ 29-10-1394 در خصوص ابطال بند های 5 و 6 مصوبه شماره 190328/ت 41632ک مورخ 21-10-1387
 [1395/07/13][200/95/44] عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم­ نامه­ های تنظیمی
 [1396/05/29][200/96/77] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 266 مورخ 30/3/1396درخصوص ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د مورخ 28/2/1390 راجع به نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیات­های مستقیم
 [1396/09/04][200/14325] برون سپاری فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم و صدور آنی گواهی مربوط، از طریق دفاتر اسناد رسمی
 [1396/11/23][200/96/154] ابلاغ آئین­نامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم
 [1397/03/12][230/97/34] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2/266 مورخ 24/11/1396، در خصوص تسری ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د مورخ 28/02/1390 به زمان صدور آن
 [1397/10/08][230/97/136] ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 6/9/1397 درخصوص مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم پس از صدور گواهی مربوطه
 [1397/10/09][200/53342/د] نکاتی در اجرای مفاد مقررات تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم و آیین­نامه اجرایی مربوط
 [1398/07/22][200/36077/د] امحاء پرونده های راکد مالیاتی و اوراق و اسناد زائد با عنایت به لزوم آزاد سازی فضای اداری و ضرورت پاکسازی ادارات از اوراق زائد
 [1398/12/07][230/63747/د] استقرار سامانه برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی در مناطق 22 گانه شهر تهران
 [1399/03/21][200/99/27] ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 31/04/1394 برای اجرا در سال 1399
 [1399/07/08][210/99/54] ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-26 مورخ 1398/09/23
 [1399/12/25][200/99/94] ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات¬های مستقیم اصلاحی 31/04/1394 برای اجرا در سال 1400
 [1400/03/04][200/12236/د] نحوه امحای پرونده های مختومه مالیاتی در سال 1400

 [1379/12/20][58427/ت 23443هـ] آئین نامه اجرایی ماده 138 برنامه سوم
 [1386/11/27][212962/ت37899ک] ابلاغ آیین نامه اجرائی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
 [1387/10/21][190328/ت41632 ک] سامانه اطلاعات املاک ومستغلات (کد رهگیری معاملات املاک ومستغلات)

 [1372/01/23][2000] *دستورالعمل نحوه صدور گواهی املاک
 [1372/02/01][3316] *پیرو دستورالعمل 2000 تعیین درصد ارزش معاملاتی جهت اجاره
 [1372/02/06][2747] *نحوه اخذ مالیات از بنیاد مستضعفان و جانبازان
 [1374/08/17][4/9430/46722] مالیات علی الحساب بساز بفروشی
 [1377/12/05][30/4/6172/57808] *در مورد نحوه صدور گواهی حق واگذاری محل یا درآمد اتفاقی و عدم نیاز به صدور برگ تشخیص
 [1383/03/09][3409] دستورالعمل در خصوص تکریم مودی ووصول یک دوازدهم مالیات مصوب دولتی ها و ...
 [1383/07/05][11485] *دستورالعمل مالیات نهادها
 [1386/11/16][232/1921/101559] درج کد ملی و کد پستی در گواهی های صادره موضوع ماده 187
 [1393/09/18][200/93/535] رسیدگی به مالیات املاک اجاری در اختیار کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسین ناظر ساختمان و مشاغل مشابه
 [1399/05/21][200/99/511] ترتیبات وصول بدهی قطعی ملک مورد انتقال و صدور گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم

 [1373/10/17][117] *معافیت بنیاد مستضعفان مانع از اخذ گواهی نمی گردد
 [1386/01/19][5] ابطال بخشنامه های شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 و 20/2560/48260مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
 [1386/02/19][4] ابطال بخشنامه شماره 60048-4638-5-30 مورخ 24-11-1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی.
 [1388/04/14][325/88] ابطال بخشنامه شماره 33207/2989-211 مورخ 23/6/1382رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره 9992/4/30 مورخ 26/9/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
 [1393/07/14][1218] ابطال بخشنامه شماره 11839 مورخ 7/2/1388در ارتباط با کد رهگیری
 [1394/11/26][1216] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1216 مورخ 29-10-1394 در خصوص ابطال بند های 5 و 6 مصوبه شماره 190328/ت 41632ک مورخ 21-10-1387
 [1396/03/30][266] ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی کشور

 [1368/11/04][30/4/18431] *تودیع بهای ملک
 [1371/05/17][30/4/4019] *املاک ورشکستگان
 [1372/02/27][30/4/3054] *وجود الزام قانونی در انتقال ملک
 [1372/11/03][30/4/12645] *فک رهن
 [1376/09/26][30/4/9992] *در مورد درخواست استرداد مودیانیکه بعد از دریافت گواهی خود را مشمول معافیت ماده 70 میدانند
 [1376/11/19][30/4/11818] در مورد املاکی که به صورت زمین یا دارایی اعیان با تنظیم سند عادی به فروش می رود واینکه تا زمان رفتن محضر این فاصله آیا ملک اجاری تلقی می شود یا خیر
 [1397/09/06][201-27] صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم

 [1373/11/03][30/4/10268/51336] *نحوه وصول مالیات از ستاد اجرائی فرمان امام
 [1376/08/29][30/4/8867/28221] *امعه الامام الصادق (ع)نیز مشمول مقررات یکسان سازی می باشد
 [1377/05/10][22348] *پیرو دستورالعمل یکسان سازی مالیاتهای نهادهای انقلاب اسلامی
 [1378/02/05][50221-1/م] *معافیت مربوط به هزینه های آستان قدس حضرت امام
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی