قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 93
چاپ مطلب

ماده 93 ـ درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون ‌مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

تبصره ـ درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری‌) وهمچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که ‌عامل (مضارب‌) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع ‌مقررات این فصل می‌باشد.

 


 [1383/01/26][2841/ت26884هـ] حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تأ سیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالیبافی
 [1385/06/15][72886/ت34868هـ] حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تأ سیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی

 [1368/04/01][30/4/3291/10269] *رعایت مقررات ماده 186 توسط بانکها در مورد مشمولین ماده 96
 [1373/11/08][30/4/10464/59630] *مالیات متولی و ناظرین موقوفات
 [1378/08/29][43288] تشخیص واخذ مالیات از افرادی که مبادرت به خـریـد وفـروش خـودرو از شـرکـت های خـودروسـازی مـی نماینـد
 [1378/10/21][31/78593] ایجاد وحدت رویه درخصوص مطالبه مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به خرید خودرو از شرکت های خودروسازی و فروش آن نموده اند
 [1383/09/08][211/3648/15337] *تصویر دادنامه شماره 360 مورخ 83/7/26 رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال رای شماره 3258-20 مورخ 82/3/25 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
 [1385/01/22][211/83/1319] ابطال بخشنامه شماره43388 مورخ 29/8/78
 [1386/11/15][210/101038] ابلاغ دادنامه شماره 104 مورخ 1386/2/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 [1389/12/22][200/36693] مالیات بر درآمد ورزشکاران و مربیان امور ورزشی حرفه ای و غیرحرفه ای
 [1390/11/30][200/26994] مـلـغی الاثـر شـدن مـفـاد بـخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/4/88 موضوع تصویب نامه شماره 63189/ت42687ک مورخ 24/3/88 وزیران عضو کارگروه مسکن و دستورالعمل شماره 56352/200/ص مورخ 11/6/1388
 [1391/07/10][200/13894] ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل مطبوعاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1397/08/07][230/97/112] ارسال قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
 [1398/03/08][230/11894/د] مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل
 [1400/05/04][230/24815/د] تعیین تکلیف اظهارنامه های مالیاتی عملکرد 1398

 [1388/03/24][63189/ت42687ک] نقل وانتقال املاک وحق واگذاری توسط اشخاص بیش از دو بار در سال شغل محسوب می گردد. تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز
 [1388/08/02][152753/ت43505هـ] انتخاب کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور

 [1398/02/31][200/98/504] نحوه اجرای مقررات بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور
 [1398/03/29][200/98/511] مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 [1400/02/01][200/1400/502] نحوه اجرای مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
 [1400/02/08][200/1400/504] مالیات عملکرد سال 1399 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 [1386/02/23][104] درآمد حاصل از واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی

 [1373/04/07][30/4/3138] *معافیت مالیاتی حق الکشف
 [1379/02/25][30/4/1546] در خصوص سودهای اوراق مشارکت پرداختی قبل از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 76 و وضعیت معافیت یا عدم معافیت سودهای مربوطه
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی