رای شورا: 30/4/14348
چاپ مطلب

*مفاصا ارث

 

 
شماره: 14348/4/30
تاریخ: 16/12/1372
پیوست:
 
حسینی
معاونت محترم درآمدهای مالیاتی
 
منضم به نامه شماره 24/ 838 - 21/10/72 سرممیزی مالیاتی 24 اداره کل مزبور مبنی براینکه مرجع صلاحیتدار صادر کننده گواهی مالیات بر ارث موضوع ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 معرفی نشده است حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند 3 ماده 255 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ، هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مالیاتی و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: نظر به عمومیت حکم ماده 235 ق .م .م . مصوب اسفند ماه 66 گواهی موضوع تبصره ماده 28 و ماده 35 مذکور باید توسط سر ممیز مالیاتی ذیربط و با رعایت کامل مقررات صادر گردد. لکن باید توجه شود که این اختیار مانع اعمال نظارت ارشاد قانونی ممیز کل مالیاتی که به موجب ماده 223 مسئول حسن اجرای قانون در حوزه ها و قسمتهای مربوط می باشد نخواهد بود.
 
 
محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد علی بیگ پور- محمود حمیدی- داریوش آل آقا- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 28- حذف شد. (1)

1. به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394...
 

ماده 35- حذف شد. (1)

1 .به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب31/4/1394...
 
ماده 235ـ ادارة امور مالیاتی مکلف است نسبت به مودیانی که‌ بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج‌ روز از تاری...
 -...

تاریخ سند: 1372/12/16
شماره سند: 30/4/14348
وضعیت سند: -
امضا کننده: شورای عالی مالیاتی (شورای عالی مالیاتی )

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 *مفاصا ارث
 صورتجلسه مورخ 15/12/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی